Florida şekillenmesinde önemli rol oynamıştır esmer-Amerikalılar